Ding Hongxin Sports Technology Co., Ltd besto BSCI-sertifisering 28. november 2022

BSCI er Business Social Compliance Initiative (BSCI).BSCI har som mål å implementere en enhetlig akkrediteringsprosess som overvåker og fremmer den sosialt ansvarlige ytelsen til selskaper som produserer relevante produkter gjennom kontinuerlig forbedring av utviklingspolitikk.

Ding Hongxin Sports Technology Co., Ltd besto BSCI-sertifisering 28. november 2022 -

Innleggstid: 22. september 2023